Elektro Astra - Váš obchod s elektronikou

Žádosti a dokumenty e-on

Pokud se připojujete k distribuční soustavě E.ON, zde si stáhněte formuláře žádostí a vyplňte je v pohodlí domova nebo kanceláře. Žádost o trvalé připojení odběrného místa
 • Pro zákazníky z NN (domácnosti) (PDF, 395 kB)
 • Pro zákazníky z NN (podnikatelé) (PDF, 404 kB)
 • Pro zákazníky z VN, VVN (velkoodběratelé) (PDF, 400 kB)
 • Žádost výrobce elektřiny o připojení zařízení k distribuční soustavě (PDF, 371 kB)
 • Úvodní informace a obecné technické podmínky pro provozování el. zdrojů paralelně s distribuční sítí E.ON Distribuce, a.s. (PDF, 208 kB)

Žádost o připojení lokální distribuční soustavy

 • Žádost o trvalé připojení lokální DS k distribuční soustavě E.ON (PDF, 403 kB)

Žádost o připojení pro výrobce elektřiny

 • Žádost výrobce elektřiny o připojení zařízení k distribuční soustavě (PDF, 751 kB)
 • Úvodní informace a obecné technické podmínky pro provozování el. zdrojů paralelně s distribuční sítí E.ON Distribuce, a.s. (PDF, 208 kB)

Žádost o poskytnutí distribuce elektřiny

 • Žádost o poskytnutí distribuce elektřiny (PDF, 260 kB)
 • Příloha k žádosti o poskytnutí distribuce pro zákazníky z VN (XLS, 44 kB)
 • Příloha k žádosti o poskytnutí distribuce pro zákazníky z VVN (XLS, 44 kB)

Podmínky poskytnutí distribuce

 • Podmínky poskytnutí distribuce elektřiny oprávněnému zákazníkovi s měřením typu A nebo B, platné od 1. 7. 2008 (DOC, 85 KB)
 • Podmínky poskytnutí distribuce elektřiny oprávněnému zákazníkovi s měřením typu C, platné od 1. 7. 2008 (DOC, 65 KB)

Ostatní požadavky

Veškeré materiály převzaty z www.eon.cz.