Elektro Astra - Váš obchod s elektronikou

Seznam základních zákonů, jimiž se řídí fotovoltaika

Sluneční elektrárna je výrobna elektrické energie a v případě, že chce tuto výrobnu její provozovatel připojit na distribuční síť, stává se na základě licence podnikatelem v oboru energetika. Na velikosti fotovoltaického systému nezáleží, jakmile chce provozovatel prodávat energii do sítě, získávat zelené bonusy nebo výkupní ceny, musí se stát podnikatelem, aby mohl výše zmíněné částky fakturovat provozovateli distribuční sítě.

Licenci vydává Energetický regulační úřad, u systémů do 20kW není nutná žádná odborná kvalifikace pro získání licence, nad 20kW je třeba mít požadované vzdělání a praxi v oboru. Licence je obdobou živnostenského listu, dokonce má i podobnou grafickou úpravu, jenom s tím rozdílem, že licence je oprávnění podnikat v energetice podle energetického zákona a živnostenský list je oprávnění podnikat podle živnostenského zákona.