Elektro Astra - Váš obchod s elektronikou

Garance výkupu - 20 let

V novém roce opět dochází ke zdražení elektřiny pro malé spotřebitele v průměru okolo 10 % a tento trend bude i nadále nepochybně pokračovat. Z důvodu neexistence reálného tržního prostředí s touto komoditou tak vzrůstá zájem o „autonomní energetické zdroje“, mezi které patří i fotovoltaika. Nebývalý zájem o tuto technologii započal již minulý rok (zejména systémy na rodinných domcích), ještě větší boom se však očekává v následujících měsících. Jedním z důvodů je i změna energetické legislativy, která příznivě ovlivňuje dobu výkupu elektřiny z fotovoltaiky.

Od 1. 1. 2008 nabývá účinnosti vyhláška ERÚ č. 364/07 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Zásadním ustanovením pro fotovoltaiku je zde změna indikativních hodnot technických a ekonomických parametrů, především ve smyslu předpokládané životnosti fotovoltaické elektrárny, která se z původních 15 let zvyšuje na 20 let.

Dále v příloze č. 3 vyhlášky č. 364/07 Sb. je upraveno znění Indikativních hodnot technických a ekonomických parametrů. Tyto indikativní hodnoty jsou sice pouze teoretické a neodpovídají skutečným hodnotám, které jednotlivé výrobny dosahují, nicméně pomocí těchto čísel se dle vyhlášky č. 150/2007 Sb. stanovuje doba garance výkupních cen zelené elektřiny.

Přesné znění fotovoltaické části novelizované vyhlášky:

"... Fotovoltaika 1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 20 let
2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Předpokládá se konstrukce a umístění fotovoltaických článků tak, aby bylo dosaženo svorkové výroby elektřiny alespoň 150 kWh na metr čtvereční aktivní plochy solárního panelu. Současně je uvažován pokles výkonu panelů o 0,8% jmenovitého výkonu ročně.
3. Měrné investiční náklady a roční využití výkonu instalovaného zdroje:

Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWp]
<135 000
Roční využití instalovaného špičkového výkonu [kWh/kWp] >935
Pozn.: kWp vyjadřuje jednotku špičkového elektrického výkonu solárního panelu dosažitelného za daných referenčních podmínek.
..."

Plné znění vyhlášek a novelizací:

  • vyhláška č. 475/2005 Sb.
  • novelizace vyhláškou č. 364/2007 Sb.